From LOSS 2 LOVE מאובדן לאהבה

Screen Shot 2018-07-02 at 10.34.25 AM.png
Screen Shot 2018-07-02 at 10.34.25 AM.png

From LOSS 2 LOVE מאובדן לאהבה

98.00

כולנו חווים בחיינו אובדנים: אובדן של זמן, אובדן של רכוש, אובדן של בריאות, אובדן הזיכרון, אובדן של מישהו יקר וגם לעיתים תחושת אובדן של דרכנו... איך לכבד את עצמך, ועם כל נשימה חדשה לחגוג את האהבה הנוכחת בכל רגע, זו יכולה להיות דרך החיים החדשה שלך דרך סדנה זאת

Quantity:
Add To Cart